การใช้งาน Google Classroom เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คู่มือการใช้งาน Google Classroom

  ดาว์นโหลดเอกสาร

 

วีดีโอวิธีการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom