ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาใหม่ออนไลน์ ระดับชั้น ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2563

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้่อโรค COVID-19 ทางวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จึงได้ออกมาตรการในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

  1. ทางวิทยาลัยจะจัดส่ง SMS แจ้งรายละเอียดให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่สมัครเรียนกับทางวิทยาลัยฯ ถึงขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ระบบทวิภาคี และทำการแจ้งกลับสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบใน วันที่ 26 มีนาคม 2563 (ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นปวช.)
  2. ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าทำแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนกับทางวิทยาลัยฯ ตามกระบวนการใน วันที่ 29 มีนาคม 2563 ช่วงเวลา 09.00 -12.00 น. โดยให้สอบผ่านระบบออนไลน์ ตามลิงค์ข้างล่างนี้ และสามารถติดตามข่าวสารได้จากหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
  1. ทางแผนกวิชาจะโทรสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2563 ช่วงเวลา 09.00-16.30น. และแจ้งผลการสัมภาษณ์ต่องานทะเบียน
  2. งานทะเบียนรวบรวมข้อมูลและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนใน วันที่ 4 เมษายน 2563 ผ่านหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ (ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.)
  3. มอบตัว วันที่ 4-9 เมษายน 2563 ให้ผู้เรียนที่ผ่านการคัดเลือกมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ และกดยืนยันการเรียนกับทางวิทยาลัยฯ พร้อมถ่ายหลักฐานแนบในระบบให้ครบถ้วน(หลังจากสถานการณ์คลี่คลายทางวิทยาลัยฯ จะเชิญผู้ปกครองมาสถานศึกษาเพื่อมอบตัว อย่างเป็นทางการอีกครั้งพร้อมรับรองหลักฐานจริง) ตามลิงก์นี้ >>>คลิก!!<<<
  1. พิมพ์ใบชำระเงินจากระบบ ดำเนินการชำระค่าใช่จ่ายผ่านระบบธนาคาร และแนบสลิปการชำระเงินเพื่อเป็นการยืนยันผ่านทางหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 5-9 เมษายน 2563 ตามลิงก์นี้ >>>คลิก!!<<<
  2. วิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้เรียนที่รับมอบตัวเข้าเรียน ในวันที่ 10 เมษายน 2563

โทรติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ครูอำนวย เมืองเกลี้ยง หัวหน้างานทะเบียน เบอร์ 091-010-8599 และครูวรพล ลือเลิศสกุลชัย ผู้ดูแลระบบ เบอร์ 093-453-2415