ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างพระปางห้ามญาติและพิธีบวงสรวง วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างพระปางห้ามญาติและพิธีบวงสรวง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

สามารถร่วมทำบุญสมทบตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธา ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น หรือโอนเงิน บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ 215-0-21571-3
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร โทร. 08-6075-1652 หรืองานประชาสัมพันธ์ 02-395-3935 ต่อ 100