ภาพการจัดกิจกรรมโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ”

25 ตุลาคม 2020 Admin 0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการจัดโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ” ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2563 ณ ชั้น […]

เปิดรับสมัคร การอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอและต่อใบอนุญาตขับรถ

23 ตุลาคม 2020 Admin 0

โครงการความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการเปิดรับสมัคร การอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอและต่อใบอนุญ […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 147 เริ่มเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ กรกฎาคม 2564 ขอ […]